L'escola

L’Escola Municipal de Teatre de Tortosa es crea al 2010 sota la necessitat d’oferir als nens, joves i adults una ensenyança teatral des d’un àmbit professional i seriós. La mancança d’una escola d’aquesta indole no només a Tortosa sinó a les Terres de l’Ebre, comporta la necessitat de creació d’aquest projecte.
Amb un pla d’estudis molt elaborat, tant per teatre de text com teatre musical, L’Escola comporta així la possibilitat de formació per poder ser, fins i tot, pont d’accés a estudis superiors teatrals.

Per això es crea un equip de docents, format per professors tant del territori com de Barcelona ( que es desplacen setmanalment,i  en actiu dins del mon teatral i docent-teatral.
Ja en el primer curs, 2010-2011, es matriculen una cinquantena de persones de totes les edats, majoritàriament adults no només de Tortosa, sinó d’altres parts de les Terres del Ebre i Montsià.

Això consolida el pla d’estudis presentat, i fa que es compleixin els objectius.
En el segon curs, 2011-2012, es dupliquen el número d’alumnes. L’escola assoleix així un èxit important i crea un col·lectiu d’alumnes orgullós de formar part d’aquest projecte i disposat a treballar. Oferint, a més, en els seus espectacles de fi de curs, una proposta artística de qualitat amb un gran públic seguidors de tots els esdeveniments generats per l’Escola Municipal de Teatre.

En el curs 2012-2013, es consolida, en la finalització del primer cicle de 3 anys, el nombre d’alumnes, amb més de 1 centenar.