Teatre adults

 

INTERPRETACIÓ PER A ADULTS

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys
Aprenentatge de les diferents corrents d’entrenament actoral, improvisació, treball de text, control corporal en escena i dicció. Pla d’estudis de 3 anys
Nivell 1: dijous de 20.00 a 22.00 h
Nivell 2: dilluns de 20.00 a 22.00 h
Nivell 3: dimecres de 20.00 a 22.00 h
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 54,33 € 

TEATRE MUSICAL

     

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys
Iniciació al teatre musical. Interpretació, cant i dansa jazz.
Cada disciplina està impartida per un professor especialitzat en la matèria.
Pla d’estudis de 3 anys.
Nivell 1: dimarts de 19.30 a 22.30 h
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 76,07 €
Nivell 2: interpretació: dilluns de 20.00 a 22.00 h
Dansa jazz i cant: dimarts de 19.30 a 21.30 h
Nivell 3: interpretació: dimecres de 20.00 a 22.00 h
Dansa jazz i cant: dimarts de 19.30 a 21.30 h
Preu matrícula: 43,47 € Quota mensual: 92,37 € 

CONTROL CORPORAL

     

 Adreçat a alumnes a partir de 17 anys
Curs destinat a la preparació física i al desenvolupament de la consciència
corporal per assolir la màxima expressivitat del cos. 2 dies de classe.
Horari: dilluns de 19,15 a 20,15 h. I dimecres de 19,00 a 20,00 h
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual; 54,33 €

DICCIÓ-EXPRESSIÓ ORAL

     

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys
Curs adreçat a estudiants de teatre o a totes aquelles persones que utilitzen
la veu parlada com a eina de treball: mestres, metges, comercials...
L’objectiu principal del curs es basa en millorar les capacitats expressives de la veu,
volum, fonètica i vocalització. Aprendre a utilitzar la nostra eina comunicativa
de la millor manera sense malmetre-la.
Horari: dimarts de 19.30 a 21,00 h
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 43,47 € 

CLAQUÉ

 

El claqué o tap dance treballa el ritme, l’espectacularitat del moviment i la improvisació.
Nivell 1 Infantil-juvenil: dimecres de 17,30 a 18,30 h
Nivell 1: dijous de 20,00 a 21,00 h
Nivell avançat: dimecres de 20.00 a 21.00 h
Preu matrícula: 43
,47 €. Quota mensual: 23,80 € 


 *DESCOMPTES  Escolateatre
 
Matrícula: 50 % alumnes matriculats el curs anterior  
Quota mensual: 10 % carnet de família nombrosa i/o monoparental
20 % segon membre