Teatre adults

 

INTERPRETACIÓ PER A ADULTS

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys
Aprenentatge de les diferents corrents d’entrenament actoral, improvisació, treball de text, control corporal en escena i dicció. Pla d’estudis de 3 anys
Nivell 1: dijous de 20.15 a 22.15 h
Nivell 2: dimecres de 20,30 a 22.30 h
Nivell 3: dimarts de 20.00 a 22.00 h
Nivell Postgraduat: Dilluns de 20.00 a 22.00 h
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 54,33 €

TEATRE MUSICAL PER ADULTS

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys
Estudi de les diferents disciplines que conformen el teatre musical: Interpretació, cant i dansa jazz. Cada disciplina està impartida per un professor especialitzat en la matèria. Pla d’estudis de 3 anys.
Els estudis es poden realitzar de forma integral ( les 3 les disciplines cada any), o be per crèdits. Per tal d’obtenir la graduació s’ha d’haver fet 3 anys de cada disciplina.
Teatre musical adults (integral):
5 hores de classe setmanals.
Nivell 1: interpretació: dijous de 20,15 a 22.15 h i dansa i cant: dimarts de 19.30 a 22.30 h
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 115,46€
(Als alumnes que ja hagin cursat o estiguin cursant altres cursos de interpretació se’ls hi respectarà el nivell)
Cant per Teatre Musical:
Estudi del cant en grup, dirigit a Diplomats en Interpretació o alumnes que estiguin estudiant interpretació. També a totes aquelles persones interessades en el Teatre Musical.
Nivell 1, dimarts de 19,30 a 21,00
Nivell 2 , dimarts de 21.00 a 22.30 h
Preu: Matrícula: 43,47 h. Quota mensual: 34,59€;
Dansa per Teatre Musical:
Estudi de la dansa, dirigit a Diplomats en Interpretació o alumnes que estiguin estudiant interpretació. També a totes aquelles persones interessades en el Teatre Musical.
Nivell 1: dimarts de 21.00 a 22,30 h
Nivell 2: dimarts de 19.30 a 21.00 h
Preu matrícula: 43,47 € Quota mensual: 34,59 €

CLAQUÉ

El claqué o tap dance treballa el ritme, l’espectacularitat del moviment i la improvisació.

Infantil/juvenil:
Iniciació : dilluns de 18.30 a 19.30 h
Principiant: dijous de 17.30 a 18.30 h
Mig: dijous de 20.00 a 21.00 h
Preu matrícula: 32,60 € Quota mensual: 18,63 €Adults
Iniciació: dilluns de 19.30 a 20.30 h
Principiant - mig : dilluns de 20.00 a 21.00 h Avançat: dimecres de 20.30 a 21.30 h
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 23,80 € 

TÈCNICA VOCAL -DICCIÓ

 

Adreçat a alumnes a partir de 17 anys
Curs adreçat a estudiants de teatre i a totes aquelles persones que utilitzen la veu parlada com a eina de treball: 
mestres, metges, radio i TV, comercials... L’objectiu principal del curs es basa en millorar les capacitats 
expressives de la veu, volum, fonètica i vocalització. Aprendre a utilitzar la nostra eina comunicativa 
de la millor manera sense malmetre-la.
Horari: dimarts de 19,00 a 20.00 h
Preu matrícula: 43,47 €. Quota mensual: 29,00 €

 

 *DESCOMPTES I BONIFICACIONS ( consultar pdf)    


Escolateatre